שבט | אילן במה אברכך.. להאזנה

אילןשבט. אילן אילן במה אברכך?

אברך לכל אחד – במה שהנני מתברך ממך:

שכל נטיעות שנוטעים ממך – יהיו בע”ה כמותך.

 המומלצים שלנו בבית מדרש ואהבת: לצפייה והאזנה

נהדר!!! מנחם קאמינקר

נהדר!!! יעקב שוואקי

 תגיות: טו בשבט