בית המקדש | בגדי הכהן הגדול

בית המקדש. אנו מצפים ומתפללים לבניין המקדש “במהרה בימינו”. ובינתיים אנו לומדים על בניינו ועל העבודה בו, כי כל הלומד נחשב כאילו בנה. ומתרגשים לדמיין את הכהן במראהו ובעבודתו.

מצורף כאן דף פעיל לילדי הגן והשכבה הצעירה.

להביט בכהן הגדול – ולדמיין.

להביט במראה הכהן – לגזור את חלקי בגדיו ולהדביק על דמותו.

ולהתגעגע לרצות לזכות במהרה, ולדעת כי הדבר בידינו.

הורדת קובץתגיות: תשעה באב