תקע בשופר גדול הרב שמואל אליהו

דברים שנשא הרב שמואל אליהו רבה הראשי של צפת

הרב שמואל אליהו רבה הראשי של צפת מברך בהתלהבות רבה את כל התלמידים והמשתתפים בחידון ואהבת ארצי של החמ”ד ה’תשע”ז.

https://youtu.be/PualDFoVbW4

 תגיות: