ציור | הרב מאיר יהודה גץ

והיו עיניך רואות את מוריך
לצבוע ולהרגיש את הדמות במו ידיי…

ציור לדמותו של הרב מאיר יהודה גץ זצ”ל

הורדת קובץתגיות: