בונים סוכה – ואיפה את? ואיפה אתה?

דף פעילות פשוט וחמוד.
1. מה רואים? – בונים סוכה.

2. מי בונה? .. מזהים.

3. ואתה את? ואיפה אתה? מתחברים.

הורדת קובץתגיות: