הרב והרבנית גץ | חברותא

חברותא עם הרב והרבנית גץ
ללמוד אתם = ללמוד עליהם. ללמוד מהם.
ומשחק תפזורת ערכים בעקבותם..

לכיתות א / ב להורדה כאן

הורדת קובץ

לכיתות ג’ ומעלה להורדה כאן

הורדת קובץתגיות: