כולנו יחד | משנה לכל נשמה

לכל אנשי החינוך !
ביום הזכרון בו עם ישראל מתייחד עם זכר הקדושים אנו מבקשים שתעזור לנו בקהילתך
בבית הספר בישיבה באולפנה בשכונה ובכל מקום וקבוצה
להנחיל אמירת משנה אחת לכל עם ישראל בזמן 5 ל11 = חמש דקות לפני הצפירה,
לעילוי הנשמות הקדושות והטהורות .

בבקשה מכל מקבל פניה זו להעביר אותה עם המשנה בכל אתר ואתר.
ויהי רצון שכל חיילי עם ישראל וזרועות הבטחון וכלל עם ישראל יהיו שמורים ובריאים לאורך ימים אמן.
הרב יוסף אלנקווה

לפניכם המשנה מוקלטת בקובץ קול / קובץ תמונה

תמונת המבצע

קובץ קול להשמעת המשנה

קובץ וידיאו לצפייה בהשמעה ומלות המשנהתגיות: