תעודת ואהבת לילדי גן ועוד

תעודת ואהבת } הצעת תעודת הוקרה, הצטיינות, שבח
לכל מטרה טובה על בסיס ערכי משותף: ואהבת…

תעודת ואהבת לילדי הגן או כתה א’ וחנ”מ כאןתגיות: