לימוד בנושא תפילת הגשם

מדוע הגשמים תופסים מקום משמעותי כ”כ בתפילה?
קובץ לימוד כתתי לכיתות בוגרות וקובץ לכיתות צעירות.

הורדת קובץ

הורדת קובץתגיות: