“אם מצווה היא לרצות ולחונן את אבניה ועפרה של ארץ ישראל, הרי את ילדי ישראל שבארץ ישראל על אחת כמה וכמה.” (הרב אריה לוין זצ”ל)תגיות: