“דווקא על ידי התלמידים המורה זוכה להתעוררות הלימוד העצמי הפנימי שבתוכו, והוא מוסיף עוד בינה על חכמתו.” (הרב חיים דוד הלוי זצ”ל)תגיות: