חידון ואהבת ארצי בחמ”ד ה’תשע”ד | הרב שמואל מברך את באי החידון

 

חידון ואהבת ארצי בחמ”ד לשנת ה’תשע”ד.

הרב שמואל אליהו שליט”א מברך את באי החידון.תגיות: