בית וועד לשאלות חינוכיות

בית וועד לשו”ת חינוכי
שמחים לרשותכם בכל שאלה והתייעצות בנושאים חינוכיים.
בהובלה ואחריות הרב משה עמיאל, עורך הספר “מורה לרבים” – הלכות ותשובות בענייני מערכת חינוכית וילדים מפסקי הגאון הרב חיים דוד הלוי זצ”ל.
עסק רבות בהנחיות ופסקים ושו”ת חינוכי מכתבי הגאון הרב חיים דוד הלוי, הרשל”צ הרב מרדכי אליהו ועוד במשנתם של חכמי ישראל לדורותיהם.
מנחה ומשיב וותיק בשאלות מערכתיות וחינוכיות בפניה ישירה, בע”פ או בכתב, במייל או באתר אינטרנט.. בבמות חינוכיות וקהילתיות מגוונות.
לצוותי חינוך, הורים ותלמידים, ולכל המעוניין לשאול ולברר.
פנו בשאלתכם – ונשיב לכם.