מסלול למצויינות

להעצים את הכוחות החזקים!

בית מדרש “ואהבת” מציע מסלול למצויינות לתלמידים ותלמידים המגלים בקיאות וידע. פעילות זו יכולה להעצים ולאתגר במקביל ללמידה בכיתה בהפסקות ולאחר שעות הלימוד בבית הספר.