תעודה || תעודת בית המדרש

תעודה לתלמיד היא ענין משמעותי מאד.
נחנך לדגשים חשובים:

התעודה איננה רק סיכום של תקופה – אלא היא בעיקר מציעה תוכנית שיפור וקידום לתקופה הבאה!

לא מחלקים תעודה – עושים אותה.

לא רישום של מורים – אלא סיכום משותף עם התלמיד, עם התלמיד וההורה..
ובכל מקרה עם התלמיד!!!

תעודת בית מדרש הייתה לנו דוגמא. הנה כאן

הורדת קובץתגיות: