הנחיה הלכות ופעילות בנושא זהירות בדרכים

זהירות בדרכים היא בנפשנו ממש. שלא להיפגע ולא לגרום לפגוע.

בתורה זה מפורש: ונשמרתם מאד לנפשותיכם!!!

נכון לכל רגע כל השנה. במיוחד לקראת החופש והקיץ.

נערכים לחופש. מתכוננים לקיץ. לפניכם: הנחיה + הלכות + פעילות

מבוא הנחיה והליכות זהירות בדרכים

הורדת קובץ

פעילות זהירות בדרכים לפי רמות גיל

הורדת קובץ