קליק ואתם רשומים | חידון ואהבת התשעח

החידון הארצי לבתי החמ”ד יסודי תשע”ח
בנושא: חיים של אמונה
70 שנה למדינת ישראל לאור חזון הנביאים
ולאור דמות מופת השנה: הרב מאיר יהודה והרבנית אסתר גץ
לכבוד
 מנהלי בתי-החמ”ד
 רבני בתי-החמ”ד
 רכזת חינוך חברתי / תושב”ע
שלום רב לאוהבי תורתך,

ב”ה!! ממשיכים ועולים מחיל אל חיל.
שנה טובה מתחילה מחדש! נפגשים בחידון “ואהבת”.
להלן נהלי החידון:
1. מינוי רכז חידון – מתבקש למנות רכז/ת חידון מוסדי (הרב, או רכזת תושב”ע או חינוך חברתי).
2. הרשמה – להשתתפותכם – הבטיחו את מקומכם. נא אשרו השתתפותכם בטופס המקוון קליק כאן
3. כל החומר + שאלון שינון + סט המבחן: יישלחו לרכז/ת בכל שלב בהתאם ובסמוך למועד.

לוח זמנים + תכני החידון בקובץ מפורטים המצורף כאן

קליק… ואתם רשומים!

בברכת הצלחה לכולנו… מאתנו צוות החידון

הורדת קובץ