אורות מחיי הרב קוק | דף ומצגת

הנהלת החמ”ד קבעה את יום י”ט מרחשון מידי שנה כיום הרב קוק בחמ”ד
ללמוד, להכיר, לצעוד לאורו.
דף מידע + מצגת נהדרת.

דף “אורות מחיי הרב קוק” כולל מידע בסיסי ברמה שווה לכיתות היסוד
ערוך. מנוקד. משמש בסיס לפעילויות הנלוות של ואהבת..
כאן לרשותכם

הורדת קובץ

מצגת נהדרת של החומר שהכין הרב נתנאל ברהע מחמ”ד פסגות כאן
מצגת אורות מחיי הרב קוק תשעח לצפיה