לומדים הרב קוק | אהבת ישראל

הרב אברהם יצחק הכהן קוק הראה הגדול של דור התחייה ואתחלתא דגאולה.
דברי הרב מאירים את עיננו לראות כי עין בעין יראו בשוב ה’ ציון.

לומדים הרב קוק | הצעת דף למידה לחדר מורים, או עם תלמידים מתאימים

לרשותכם כאן

הורדת קובץ