תפילת המורה

תפילה למורה

ברגש יקר לפני תחילת שנת הלימודים, לפני שיעור, לפני… העיסוק בחינוכם של ילד ישראל.

האחריות רבה, ולכל מורה גם עולם אישי ומשפחתי. הכל זקוק לתפילה.

התפילה מצורפת כאן לרשותכם בדף של הנוסח – ומקורות ללמידה (פתוח לעיצוב שלכם)

הורדת קובץ

תפילת המורה דף מעוצב

הורדת קובץ