תפילת הגננת

תפילת הגננת

ברגש יקר לפני תחילת שנת הגן, מידי בוקר בכל יום, לפני… העיסוק בחינוכם של ילד ישראל.

האחריות רבה, ולכל גננת גם עולם אישי ומשפחתי. הכל זקוק לתפילה.

התפילה מצורפת כאן לרשותכם בדף של הנוסח

הורדת קובץ

התפילה לגננת בכרטיס מעוצב

הורדת קובץ