מצוות כיבוד הורים

ליום המשפחה או לכל יום בשנה

חשוב ללמוד על “מצוות” כיבוד הורים! לחדד הבנות בסיסיות ולדעת לתרגם אותן לחיי היום יום

לרשותכם דף למידה מתאים גם יחד בחברותא.

הורדת קובץ