עשרה בטבת | טקס: עשרה בטבת. יום הקדיש הכללי

טבת | 1. עשרה בטבת – התחילה צרת חורבן המקדש במצור על ירושלים.

טבת | 2. יום הקדיש הכללי לנרצחי השואה האיומה.

חומרים מוכנים: מעמד-טקס. דברים לומר. דברים להקריא. דברים ללמוד “לזכור ולא לשכוח”.

טקס יום הקדיש הכללי. דברי פתיחה

הורדת קובץ

סמל / רקע לדף.

הורדת קובץ

מעמד עשרה בטבת. דפים מחולקים להקראה

הורדת קובץ

טקס: תפילות למעמד עשרה בטבת

הורדת קובץ

עיתון ימי המצור: ברוח הימים ההם

הורדת קובץ

סיפור: אני מאמין! בעוצמה רבה

הורדת קובץ