סט מבצע שינון | משנה אבות

הננו שמחים לְהַכְרִיז על פתיחת מבצע שינון משניות במסכת אבות.

מנהג ידוע הוא בקהילות ישראל כבכל שנה, שינון משנהלאחר הפסח ועד חג השבועות

איך משתתפים? .. .. גם אתה.. גם את: כולם יכולים !

סט מבצעי מוכן כאן עבורכם. השלימו פרטים, הורידו והכריזו על המבצע:

דף הודעה לפרסם לכל תלמיד ובכל כיתה:

הורדת קובץ

כרטיס לתלמיד: פנקס הנקודות

הורדת קובץ

שטרות… לצלם, לחתום:

הורדת קובץ

מסכת אבות מרוכזת… אם צריך:

הורדת קובץ

תעודת “מעולה” במשנה:

הורדת קובץ