הילולא כ”ד אלול | הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל

תוכנית הילולא מטפחת בתלמידים קשר תודעתי ונפשי עם דמויות הוד של גדולי האומה.

כ”ד באלול הוא יום ההילולא של הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ”ל

להלן: דף פעילות להיכרות, ודף אמרות ללמידה בחברותות.

דף פעילות להיכרות

הורדת קובץ

דף אמרות לחלוקה ולימוד בחברותא

הורדת קובץ