ז’ במרחשון | זכות להתפלל על הגשם

ז’ במרחשון מגיע – ולנו הזכות להתפלל על הגשמים

לרשותכם דף חברותא + סיפור.
הסיפור דומה לחוני המעגל, אך הוא מרענן סיפור חדש על בן בתו של חוני המעגל ושמו חנן הנחבא.
לגיל הצעיר וחנ”מ מצורף גם ציור מהסיפור לצביעה

דף חברותא

הורדת קובץ

ציור הסיפור לצביעה

הורדת קובץ