הצעת תוכנית פעילות ליום הרב קוק בחמ”ד | י”ט במרחשוון

הנהלת החמ”ד קבעה את יום י”ט במרחשוון מידי שנה – ליום הרב קוק.

היערכו מראש – הורידו הכל: גם לימוד – גם השתתפות בחידון יומי וירטואלי.
להלן הצעת תכנון. החומרים הבאים מצורפים כאן לרשותכם בהורדה מהקישור!

תכנון לימוד ופעילות: בלימוד יומי ט”ז מרחשוון – י”ט במרחשוון, או יום מרוכז בי”ט מרחשוון.

הורדת קובץ

דף לימוד ומדע בסיסי: “אורות מחיי הרב קוק”. מנוקד.

הורדת קובץ

כיתות א + ב } תעודת זהות.

הורדת קובץ

כיתות ג’ ומעלה, או א + ו} לומדים בחברותא + תעודת זהות.

הורדת קובץ

סמל יום הרב קוק בחמ”ד. לגזירה ותלייה בדש החולצה / דף הפעילות.

הורדת קובץ

תמונת הרב קוק גדולה.

הורדת קובץ

תמונת הרב קוק לתעודת הזהות.

הורדת קובץ