מה ברא ה’.. כרטיסי מידע ומשחק

כרטיסי מידע ומשחק
כוללים פסוקים לצד תמונה
מתאים למידע בלמידה, או למשחק התאמה או סדר ימי הבריאה
בשיעור כמו גם בחגיגה לסיום חומש בראשית.

לרשותכם

הורדת קובץ