ציורים מספרים | מוכן להצליח

כל ציור הוא הבעה אישית.
הפרטים שבציור שוזרים את הסיפור המסתתר בו.
אמצעי חינוכי נפלא עבור הילדים: לספר, לצייר, לצבוע.. ולהשלים את הסיפור.

מה הציור מספר הפעם..?

הורדת קובץ