מורשת נריה | הסרט על חיי הרב משה צבי נריה

מעכשיו נפתח לצפייה לכולם. הסרט המלא על מורשת הרב משה צבי נריה
מלא. מקצועי. עלילתי. מרתק תוצרת בית החמ”ד מורשת נריה בגבעת שמואל

הסרט הוכן ונערך ברמה מקצועית ומרתקת מבית היוצר של בית החמ”ד מורשת נריה בגבעת שמואל

בניהולה של הגב’ אילה צדוק, ונמסר לצפיה ע”י הרב משה ברכה רב בית החינוך מורשת נריה.

בית הספר “מורשת נריה – נפתח בשנת הלימודים תשעב ושוכן בקרן הרחובות הזיתים פינתהרימון, ביה”ס הינו השלישי הממ”ד בעיר. 

בית הספר נקרא על שמו של הרב משה צבי נריה חתן פרס ישראל על תרומתו המיוחדת לחברה, בהיותו מחנך מנהיג רוחני ומייסד את רשת ישיבות “בני עקיבא”.
הורים ותלמידים יקרים,
“עלינו ליצור יחידים גדולים בעלי שיעור קומה שלמה ומשוכללת, אשר בצאתם אל העם ישפיעו לא רק על ידי לימוד, כי אם על ידי קסם אישיותם, על ידי טוהר נפשם וקדושת נשמתם.” דבריו של הרב משה צבי נריה מיטיבים לתאר את אבני הדרך בדרכינו החינוכית. (מדברי המנהלת גב’ אילה צדוק)