חנוכה | איך זה קשור אלי?

חנוכה | איך זה קשור אלי? חוויית למידה בקבוצות

דפי למידה – פסקה לקריאה + שאלה לשיח ודיון.

נפגשים מחדש במליאה ומסכמים: איך זה קשור אלי?

בנושא חנוכה ובערכים טובים.

הורדת קובץ