שבוע עליות | תוכנית למידה פעילה

שבוע עליות – תוכנית משרד החינוך לתחילת חודש מרחשון

לחזק את הזהות האישית והלאומית מתוך הכרת ערך העלייה לארץ.

תוכנית מליאה עבורכם כאן – מוכנים להורדה:

הצעת תוכנית של למידה פעילה

הורדת קובץ

שבוע עליות דף למידה / בחברותא

הורדת קובץ

דף מלווה / משוב לפעילות:

הורדת קובץ

שבוע עליות דף ציור

הורדת קובץ

שבוע עליות שרים ולומדים

הורדת קובץ