גשמי ברכה || חוני המעגל

הזכות לנו להתפלל על הגשמים שהם ברכה לנו ולכל העולם כולו

חוני המעגל – מגדולי ישראל. התפרסם במעשה התפילה במעגל.

דף לימוד מרתק בעריכת הרב אפרים אזרד ז”ל שהיה רב בית החמ”ד ישורון בנתניה

מצורף כאן עבורכם + והוספנו דף צביעה

הורדת קובץ

חוני המעגל דף צביעה

הורדת קובץ